top of page

Våre tjenester

e-revisjon sin primære tjeneste er ordinær revisjon av årsregnskap og skattemelding.

Revisjonstester

Ordinær revisjon – Uavhengig bekreftelse på årsregnskap og mellombalanser i overenstemmelse med regnskapslovgivningen, god regnskapsskikk og internasjonale revisjonsstandarder.

Forenklet revisjon av regnskaper og avtalte kontrollhandlinger,

  • Forenklet revisorkontroll av årsregnskaper for ikke revisjonspliktige virksomheter, og delårsregnskaper

  • Andre kontrollhandlinger av revisjonsmessig art som avtales med kunden og hvor vi rapporterer resultatet av dette

 

Attestasjonstjenester – Attestasjoner utføres etter selskapslovgivningen, på skatte- og ligningsdokumenter, avviklingsregnskap, Skattefunn og andre offentlige tilskudd.

Rådgivningstjenester

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

Vi tilbyr bistand innenfor følgende områder:

  • Årsoppgjør

  • Skatt og avgift

  • Generasjonsskifter

  • Omorganiseringer – fusjon og fisjon, kjøp og salg av virksomhet

  • Due diligence

  • Internkontroll

  • Økonomistyring og økonomiske analyse

Klikk her for å sende oss en forespørsel. 

Regnskapstjenester

Vi leverer ikke ordinære regnskapstjenester. e-revisjon bistår med utarbeidelse av årsregnskap og skattepapirer.

Det finnes i dag flere skybaserte regnskapsløsninger som er enkle å benytte og er lett kommuniserbare ved bruk av revisjonstjenester på regnskapet.

For rene regnskapstjenester anbefaler vi at du henvender deg til en regnskapsfører, se gjerne https://www.tripletex.no/finn-regnskapsforer/

bottom of page