top of page

Våre ideer

e-revisjon ble etablert av Jo Lunde i 2012, og består i dag av Helge Dalgeir og Jo Lunde. Vi sikter oss i første rekke inn mot selskaper som har dokumentasjonen tilgjengelig i skyen, og forsøker å utvikle måten vi jobber på basert på de systemene kunden har.

Vi ønsker å utnytte mulighetene som oppstår som følge av ny teknologi, og tror at dette vil gi bedre kvalitet i revisjonen og lavere kostnader.

 

Våre kunder har all regnskapsdokumentasjon tilgjengelig i skyen, signerer dokumenter elektronisk, m.v., og vi retter oss mot kunder som er interessert i å være med på den teknologiske utviklingen og ta i bruk nye verktøy.

Kontakt oss

Takk for innsendingen din!

bottom of page